Unia Europejska


Rozwój spółki poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego zawiasu do stolarki PCV

Wala Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. „Rozwój spółki poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego zawiasu do stolarki PCV.”

 
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowej - trzyskrzydełkowego zawiasu nawierzchniowego do stolarki PCV. Zostaną do tego celu zakupione niezbędne środki trwałe. W wyniku realizacji projektu spółka rozszerzy gamę oferowanych produktów, m.in. wzrośnie zatrudnienie w przedsiębiorstwie oraz nastąpi poprawa BHP. Projekt pozwoli na wejście na nowe rynki zbytu.
Nowy produkt wprowadzony do oferty po realizacji projektu:
Trzyskrzydełkowy zawias nawierzchniowy do stolarki PCV
 
Wartość projektu:     1 355 520,00 PLN
Dofinansowanie z UE:  318 150,00 PLN
 

Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 1.2.3

Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 1.2.4