Aktualności


<  1  2  3  

Certyfikat zgodności WE

Zgodnie z Dyrektywą dotyczącą wyrobów Budowlanych Rady Wspólnot Europejskich nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 roku, stwierdza się, że ZAWIASY CZOPOWE PRZYKRĘCANE WALA DO DRZWI NA DROGACH EWAKUACYJNYCH produkowane i wprowadzane do obrotu przez firmę Wala Sp. z o. o. w którym producent wdrożył zakładową kontrole produkcji  i prowadzi badania próbek pobranych w tym zakładzie zgodnie z planem badań. Jednostka notyfikowana – Instytut Techniki Budowlanej – przeprowadziła wstępne badania typu w celu określenia właściwości wyrobu oraz wstępną inspekcję zakładowej kontroli produkcji. Niniejszy certyfikat potwierdza, że producent spełniamy wszystkie wymagania dotyczące oceny zagodności i wyrób posiada własności użytkowe  opisane w załączniku ZA normy EN 1935:2002 + zmiana EN 1935:2002/AC:2003

<  1  2  3