Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na zakup nowego automatu do cięcia profili aluminiowych (1 szt.) w związku z planowaną realizacją projektu ze środków unijnych w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Z uwagi na konieczność doprecyzowania warunków dotyczących zapytania ofertowego na zakup nowej wtryskarki do tworzyw (1 szt.) w związku z planowaną realizacją projektu ze środków unijnych w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z przykrością informujemy iż zapytanie ofertowe zostaje anulowane.