Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na zakup robota do automatyzacji odbioru detali z maszyny odlewniczej (1 szt., nowej) w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego