Praca


AKTUALNE OFERTY PRACY:
OPERATOR CNC
PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU-ELEKTRYK
PRACOWNIK MAGAZYNU

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych, na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych 
(RODO) i art. 221 §1 Kodeksu Pracy, informujemy, że w związku z procesem rekrutacyjnym wymagamy, aby wszystkie złożone u nas CV posiadały formę formularza, którego treść mogą Państwo pobrać poniżej:
 
Wszystkie CV w innej formie będą automatycznie usuwane i nie będą podlegały rozpatrzeniu!
Jest to związane z koniecznością wyeliminowaniem prawdopodobieństwa naruszenia Państwa danych osobowych. 
 
Jak można składać aplikacje?
 
- Osobiście:
można złożyć swoją aplikację bezpośrednio w siedzibie firmy. W tym celu należy:
   1. Pozyskać nasz Formularz CV:
       - pobrać z naszej strony internetowej (patrz powyżej);
       - pobrać bezpośrednio z portierni Wala Sp. z o. o., przy ul. Parkowej 16 w Wilkowicach.
   2. Wypełnić formularz CV, zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO oraz uzupełnić i podpisać formularze zgód.
   3. Wypełniony i podpisany Formularz CV wraz z załącznikami, w zaklejonej kopercie złożyć bezpośrednio na portierni Wala Sp. z o.o.
UWAGA!
   4. Do formularza nie należy dołączać swojego zdjęcia.
   5. Koperty nie opisywać swoim imieniem i nazwiskiem (można ją jedynie oznaczyć jako "CV" bądź "rekrutacja").
 
- Elektronicznie:
można przesłać swoją aplikację drogą elektroniczną. W tym celu należy:
   1. Pobrać z naszej strony Formularz CV (patrz powyżej).
   2. Wypełnić formularz CV, zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO oraz wypełnić i podpisać formularze zgód.
   3. Wypisany i podpisany Formularz CV wraz z załącznikami, przesłać na adres e-mail:
praca@wala.pl
UWAGA!
   4. Do formularza nie należy dołączać i przesyłać swoich zdjęć.
 
- Poprzez serwis ogłoszeniowy:
można składać aplikacje na określone stanowiska w odpowiedzi na informacje zamieszczone w serwisie ogłoszeniowym. W takim przypadku możecie Państwo:
   1. Złożyć aplikację bezpośrednio w siedzibie firmy (osobiście, jw.).
   2. Złożyć aplikację w formie elektronicznej, bezpośrednio na adres e-mail:
praca@wala.pl (jw.).
   3. Aplikować za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego, postępując według wskazówek zamieszczonych w treści ogłoszenia, pamiętając aby nie dołączać i przesyłać swoich zdjęć.
 
UWAGA:
Jeśli aplikacja jest odpowiedzą na ogłoszenie lub aplikujecie Państwo na określone stanowisko pracy prosimy, aby wypełniając Formularz CV uzupełnić nazwę stanowiska, na którą się aplikuje oraz podać numer referencyjny (dotyczy stron pośredniczących, typu www.pracuj.pl).
 
Aktualne oferty pracy dostępne są na stronie pracuj.pl firmy WALA sp. z o.o.:
 
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wala Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach 
przy ul. Parkowej 16. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Informacje dotyczące podstaw prawnych, sposobu przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą są częścią "Formularza CV" , za pomocą  którego aplikują Państwo na wybrane stanowisko.