Aktualności


<  1  2  3    >

Zawias do tafli szklanej WTA i WTB - raport z badań

Z radością pragniemy poinformować, że do grona produktów klasyfikowanych WALA, dołączył zawias do tafli szklanej WTA oraz WTB. Pełny raport z badań znajduje się w dziale do pobrania, a obok strona tytułowa z klasyfikacją.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych - aktualizacja 07.03.2016

W dziale do pobrania jest już dostępny najnowszy certyfikat stałości właściwości użytkowych poszerzony o nowe produkty firmy WALA.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

Pragniemy poinformować, że można już pobrać najnowszy certyfikat ITB stałości właściwości użytkowych, wzbogacony o mozliwość zastosowania naszego zawiasu rolkowego WR w drzwiach przeciwpożarowych i w drzwiach na drogach ewakuacyjnych.
Zachęcamy do stosowania zawiasu rolkowego w nowych typach zabudowy przeciwpożarowej.

Aprobata techniczna ITB na uchwyty drzwiowe WALA

W dziale do pobrania znajduje się pełny raport Aprobaty Technicznej Instytutu Techniki Budowalnej dla uchwytów drzwiowych WALA.
Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Certyfikat wiarygodności finansowej

Pragniemy poinformować, że firma WALA otrzymała nowy Certyfikat Wiarygodności Finansowej na podstawie danych finansowych za rok 2014.

Certyfikat zgodności WE

Certyfikat został wzbogacony o nowy zawias rolkowy WR.

IFT ROSENHEIM - badanie zawiasu rolkowego

Certyfikat zgodności WE

Zgodnie z Dyrektywą dotyczącą wyrobów Budowlanych Rady Wspólnot Europejskich nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 roku, stwierdza się, że ZAWIASY CZOPOWE PRZYKRĘCANE WALA DO DRZWI NA DROGACH EWAKUACYJNYCH produkowane i wprowadzane do obrotu przez firmę Wala Sp. z o. o. w którym producent wdrożył zakładową kontrole produkcji  i prowadzi badania próbek pobranych w tym zakładzie zgodnie z planem badań. Jednostka notyfikowana – Instytut Techniki Budowlanej – przeprowadziła wstępne badania typu w celu określenia właściwości wyrobu oraz wstępną inspekcję zakładowej kontroli produkcji. Niniejszy certyfikat potwierdza, że producent spełniamy wszystkie wymagania dotyczące oceny zagodności i wyrób posiada własności użytkowe  opisane w załączniku ZA normy EN 1935:2002 + zmiana EN 1935:2002/AC:2003

<  1  2  3    >