Zawiasy do drzwi

Zobacz ofertę

Uchwyt do drzwi

Zobacz ofertę

Systemy kontroli dostępu

Zobacz ofertę

Klamka / Gałka / Szyld

Zobacz ofertę

Rygiel do drzwi

Zobacz ofertę

Okucia do szkła

Zobacz ofertę

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat jako Użytkownika Serwisu,
w tym danych osobowych 
oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne.

    1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.wala.pl.
    
2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Wala Sp. z o.o., Parkowa 16, 43-365 Wilkowice, NIP: 937-21-79-431, REGON: 072159718;  Sąd Rejonowy w B-B Wydział VII Gospodarczy KRS 0000083857; Wysokość kapitału zakładowego: 4 576 000 PLN.
    
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: wala@wala.pl.
    
4. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie.
    
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w celach:

 • obsługi zapytań przez formularz: Napisz do nas;
 • obsługi zgłoszeń kandydatów do pracy (rekrutacji) poprzez formularz: Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • prezentacji oferty lub informacji;
 • obsługi reklamacji.

    6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku i jego zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczek”);
 • poprzez usługi Google Analitycs.
   

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora.

    1. Miejsca wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji - certyfikat SSL. Dzięki temu dane osobowe wprowadzone na stronie zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
   
 2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa, zgodnie z procedurami wewnętrznymi Administratora.
    3. 
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 

3. Hosting.

    1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: PPHU "Exponet" Aleksander Urbańczyk.
    2. Więcej informacji na temat hostingu: https://www.exponet.pl/hosting-bielsko/ . 
    3. Informacje o szczegółach zbierania  i przetwarzania danych osobowych przez firmę hostingową można uzyskać tutaj: https://www.exponet.pl/#contact.

 

4. Prawa Użytkownika i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych.

    1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania celów określonych w pkt.1.5  lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa;
 • obsługa IT  – administrowanie Serwisem;
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych realizując cele działania strony.

​    2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności i realizacji celów , tj. przez czas niezbędny do  obsługi zapytań przez formularze kontaktowe, prezentacji oferty lub informacji.

    3. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw marketingowy, sprzeciw z uwagi na szczególna sytuację),
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
    5. W stosunku do Użytkownika  mogą być podejmowane czynności w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO).
    6. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
    7. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych zebranych za pośrednictwem formularzy określone są w:
       1) Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej www.wala.pl  (zał. 1 do Polityki prywatności);
        2) Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Wala sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej www.wala.pl (zał. 2 do Polityki prywatności);
        3) Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w formularzu reklamacyjnym na stronie internetowej www.wala.pl  oraz w pliku. (zał. 3 do Polityki prywatności).

        4) Klauzuli informacyjnej dla kanałów social media: fanpage Wala sp. z o.o. – Facebook;
        5) Klauzuli informacyjnej dla kanałów social media: fanpage Wala sp. z o.o. – Instagram.

5. Informacje w formularzach i treściach wiadomości.

    1. Kontaktując się nami za pomocą formularzy  Użytkownik dobrowolnie przekazuje za pomocą Serwisu swoje dane.
    2. 
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny, Użytkownik przekazuje nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto w treści wiadomości formularza bądź e-mail może również z własnej woli zawrzeć inne dane osobowe.
    3. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych przypadkach - pkt.4.1 i pkt.4.2 – jest zgoda Użytkownika będąca dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli i wyraźnym działaniem potwierdzającym (art.4 pkt 11 RODO), a wynikającym z  zainicjowania kontaktu.
    4. 
Jeśli dane osobowe nie zostaną w Serwisie podane - Serwis nie zbiera danych osobowych.
    5. 
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
    6. 
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
    7. 
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
    8. 
Kod zabezpieczający (kod z obrazka) jest polem obowiązkowym do wypełnienia. Jest to zabezpieczenie przeciwko mechanizmom zakładającym masowo konta. Prawidłowo przepisany kod z obrazka świadczy o tym, że formularz jest wypełniany przez rzeczywistego Użytkownika.
 

6. Istotne techniki marketingowe- Google Analytics.

    1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
    2. 
Szczegóły zbierania i przetwarzania danych osobowych prze Google znajdują się tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ  

 

7. Informacja o plikach cookies.

    1. Serwis korzysta z plików cookies.
    2. 
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    3. Pliki cookies nie identyfikują Użytkownika.
    4. 
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu,
 • obsługa nawigacji i elementów strony,
 • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

​   5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
   
6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” pliki cookies (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); służą utrzymaniu sesji , obsługi nawigacji i elementów strony
 • „stałe” pliki cookies (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika; służą analizie ruchu na stronie i realizacji usługi Google Analitycs.

    7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera "pomoc"  lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
    8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

    1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.

    2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

Załącznik 1 do Polityki Prywatności /www.wala.pl/

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO,  Wala Sp. z o.o. przedkłada co następuje.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZAWARTYCH W FORMULARZU KONTAKTOWYM NA STRONIE INTERNETOWEJ www.wala.pl

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe, które zostały wprowadzone w formularzu kontaktowym na stronie www.wala.pl.
Szczegóły dotyczące przetwarzania znajdziesz poniżej.

    I. Administrator.

Administratorem danych osobowych jest: Wala Sp. z. o.o. z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Parkowej 16.

    II. Inspektor Ochrony Danych.

Nie mamy obowiązku wyznaczać IOD, lecz jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: odo@wala.pl.

    III. Cele i podstawy przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym odbywać się będzie:
- w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, np. w celu przedstawieniu oferty bądź innej informacji handlowej – podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b RODO
- w celu wykonania i realizacji umowy – podstawa prawna: zawarta umowa; art.6 ust.1 lit. b RODO

Przetwarzanie tych danych może odbywać się również:

- w celach analitycznych (np. optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji; itp.), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO
- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO
- w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO
- w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (informacja handlowa, marketing bezpośredni) - co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO

Wszelkie inne dane osobowe, które przekażesz w wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane będą na podstawie Twojej zgody rozumianej jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli i wyraźne działanie potwierdzające (art.4 pkt 11 RODO) wynikające z zainicjowania kontaktu.

    IV. Informacja o źródle danych.

Przetwarzamy dane, które zostały dobrowolnie wpisane w polach tekstowych formularza kontaktowego przez osobę, której dane dotyczą, w celu zainicjowania kontaktu handlowego z Wala sp. z o.o.

    V. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych (art. 14 ust.1 lit. d RODO):
- podstawowe dane kontaktowe:

 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • kontaktowy numer telefonu,
 • kontaktowy adres e-mail,
 • w zależności od konfiguracji systemu nadawcy: identyfikator IP.

    VI. Odbiorcy danych

W procesie realizacji celów przetwarzania Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

- podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

np. dostawcom usług informatycznych (obsługa IT, hosting)

- innym niezależnym podmiotom (tj. poczta, firmy kurierskie, nasi partnerzy handlowi i pośrednicy, itp.)

    VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jeżeli jesteś naszym partnerem z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, informujemy, że zabezpieczamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami UE.

    VIII. Profilowanie.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym systemie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

    IX. Okres przechowywania danych.

    1. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
    
2. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
    
3. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

    X. Twoje prawa.

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw marketingowy, sprzeciw z uwagi na szczególna sytuację),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli takiej zgody udzieliłeś/aś. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: odo@wala.pl

    XI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie informacji w formularzu kontaktowym jest dobrowolne oraz rozumiane jako świadome i celowe żądanie zainicjowane przez osobę, której dane dotyczą.

 
 

Załącznik 2 do Polityki Prywatności /www.wala.pl/

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO,  Wala Sp. z o.o. przedkłada co następuje.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W WALA. SP. Z O.O
ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ www.wala.pl

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe, które zostały wprowadzone w "Kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie " na stronie www.wala.pl, zwanym dalej Kwestionariuszem.

Szczegóły dotyczące przetwarzania znajdziesz poniżej.

    I. Administrator.
Administratorem Twoich danych osobowych jest:  Wala Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Parkowej 16

    II. Inspektor Ochrony Danych.
Nie mamy obowiązku wyznaczać IOD, lecz jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: odo@wala.pl.

    III. Cele i podstawy przetwarzania.
Przetwarzanie Twoich danych, które podałeś/aś w Kwestionariuszu:

W celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz:

- odbywa się na podstawie przepisów RODO (art.6 ust.1 lit.b RODO) i Kodeksu pracy (art.221 §1 KP);
- jest niezbędne do przeprowadzenia czynności rekrutacyjnych przed zawarciem umowy;

W celu kontaktu z Tobą w sprawie rekrutacji:

 - dane w postaci numeru telefonu i /lub adresu e-mail – podane dobrowolnie, przetwarzane są na podstawie Twojej zgody (art.7 RODO);

W celu uwzględnienia Ciebie i Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacji oraz na innych stanowiskach:

- odbywa się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji;
- odbywa się na podstawie przepisów RODO (art.6 ust.1 lit.b RODO) i Kodeksu pracy (art.221 §1 KP);
- jest niezbędne do przeprowadzenia czynności rekrutacyjnych przed zawarciem umowy;

    IV. Informacja o źródle danych.

Przetwarzamy dane, które zostały dobrowolnie wpisane w polach tekstowych Kwestionariusza przez osobę, której dane dotyczą, w celu przedstawienia swojej osoby jako kandydata do pracy w  
Wala sp. z o.o.

    V. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy.

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych (art. 14 ust.1 lit. d RODO):

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • wybrane dane kontaktowe ( np. numer telefonu, adres e-mail),
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • w zależności od konfiguracji systemu nadawcy: identyfikator IP.

    VI. Odbiorcy danych

W procesie realizacji celów przetwarzania, Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
- podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:
np. dostawcom usług informatycznych (obsługa IT, hosting),
- innym niezależnym podmiotom (tj. poczta, firmy kurierskie),
- instytucjom upoważnionym z mocy prawa (tj. urzędom).

    VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

    VIII. Profilowanie.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym systemie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

    IX. Okres przechowywania danych.

Twoje potwierdzone dane  będą przechowywane i przetwarzane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Po zakończonym procesie rekrutacji, Kwestionariusz wraz ze wszystkimi danymi zostanie usunięty.

Jeśli chcesz abyśmy mogli Twoje dane przechowywać po zakończeniu bieżącej rekrutacji, w celu powrócenia do nich w procesach przyszłych rekrutacji bądź rekrutacji na inne stanowisko, musisz wyrazić na to zgodę, którą znajdziesz pod Kwestionariuszem na stronie www.wala.pl.
Na podstawie zgody Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody lub gdy sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

    X. Twoje prawa.

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, jeśli takiej zgody udzieliłeś/aś. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: odo@wala.pl

    XI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie informacji w Kwestionariuszu jest dobrowolne oraz rozumiane jako świadome i celowe żądanie zainicjowane przez osobę, której dane dotyczą.
Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem Twojego uczestnictwa w procesie rekrutacji.

 

 

Załącznik 3  do Polityki Prywatności /www.wala.pl/

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO,  Wala Sp. z o.o. przedkłada co następuje.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZAWARTYCH W FORMULARZU REKLAMACYJNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ
www.wala.pl ORAZ W PLIKU.

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe, które zostały wprowadzone w formularzu reklamacyjnym na stronie www.wala.pl oraz przesłane do nas w postaci pliku.

 Szczegóły dotyczące przetwarzania znajdziesz poniżej.

        I. Administrator.

Administratorem danych osobowych jest: Wala Sp. z. o.o. z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Parkowej 16

        II. Inspektor Ochrony Danych.

Nie mamy obowiązku wyznaczać IOD , lecz jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: odo@wala.pl.

        III. Cele i podstawy przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu reklamacyjnym odbywać się będzie:

- w celu przeprowadzenia i zrealizowania procesu gwarancji wynikającej z zawartej umowy – podstawa prawna: zawarta umowa ; art.6 ust.1 lit. b RODO

Adres e-mail będzie użyty w celu wysłania potwierdzenia złożenia formularza reklamacyjnego oraz w celach kontaktowych związanych z procesem reklamacji.

        IV. Informacja o źródle danych.

Przetwarzamy dane, które zostały dobrowolnie wpisane w polach tekstowych formularza reklamacyjnego przez osobę, której dane dotyczą,  w celu zgłoszenia żądania gwarancji .

        V. Kategorie Twoich danych , które przetwarzamy

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych (art. 14 ust.1 lit. d RODO):

- podstawowe dane kontaktowe:

 • imię i nazwisko (możliwe w sytuacji zamieszczenia w polach "opis reklamacji " lub "dodatkowe uwagi",
 • nazwy firmy,
 • kontaktowy numer telefonu,
 • kontaktowy adres e-mail,
 • w zależności od konfiguracji systemu nadawcy: identyfikator IP.

       VI. Odbiorcy danych

W procesie realizacji celów przetwarzania Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

- podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

np. dostawcom usług informatycznych (obsługa IT, hosting)

- innym niezależnym podmiotom (tj. poczta, firmy kurierskie, nasi partnerzy handlowi i pośrednicy, itp.)

       VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jeżeli jesteś naszym partnerem z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, informujemy, że zabezpieczamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami UE.

       VIII. Profilowanie.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym systemie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

       IX. Okres przechowywania danych.

    1.Twoje dane pozyskane w związku z realizacją umowy i gwarancji  przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń.

        X. Twoje prawa.

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw marketingowy, sprzeciw z uwagi na szczególna sytuację),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli takiej zgody udzieliłeś/aś. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: odo@wala.pl

       XI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie informacji w formularzu reklamacyjnym jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu przeprowadzenia i zrealizowania gwarancji.

 

 

Załącznik 4  do Polityki Prywatności /www.wala.pl/

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANAŁÓW SOCIAL MEDIA:

 FANPAGE WALA_POLSKA - FACEBOOK

 

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage Wala_polska poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub 
 • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
 • udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na profilu Wala sp. zo.o. na swoim profilu,
 • opublikowały recenzję na profilu Wala_polska,
 • wysłały wiadomość prywatną poprzez funkcję „wyślij wiadomość” do administratora profilu Wala sp. z o.o.

I. Administratorem danych osobowych jest:

 • Wala Sp. z.o.o. z siedzibą w Wilkowicach (43-365) przy ul. Parkowej 16, tel. +48 33 827 23 90, https://www.wala.pl; wala@wala.pl
 • Nie mamy obowiązku wyznaczać IOD , lecz jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: odo@wala.pl.

II. Informacje ogólne:

 • Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.
 • Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte
  w regulaminie Facebooka.
 • Polityka naszego fanpage’u może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.
 • Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 • Nasza firma administruje dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
 • Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
 • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Facebook Ireland Ltd https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
 • Niniejsza klauzula może ulec zmianom, jednak nie będą one naruszać podstawowych zasad zachowania prywatności użytkowników Facebooka oraz zasad bezpieczeństwa.

III. Dane osobowe -informacje o przetwarzaniu

    1. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

       1) identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
       2) podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
       3) inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
       4) zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
       5) inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
       6)treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
       7) anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu  Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

    2. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielania odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

IV. Dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

    1. w celu prowadzenia fanpage Wala_polska na portalu społecznościowym  Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    2. w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    3. w celu podjęcia działań zmierzających do  zawarcia umowy z uwagi na Państwa zainteresowanie naszymi usługami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    4. dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
    5. w celu podjęcia z Państwem relacji innych niż wymienione powyżej ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

V. Odbiorcy danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

    1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
    2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. firma świadcząca obsługę IT );
    3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje, wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

VI. Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: 

    1. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy; 
    2. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora; 
    3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
    4. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
    5. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
    6. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VII. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO: 
    1. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

       1) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii (jeśli istnieje taka możliwość),
       2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
       3) prawo do usunięcia danych,
       4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
       5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
       6) Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
       7) prawo do przenoszenia danych,
       8) prawo do cofnięcia zgody –  w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    2. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailem na adres odo@wala.pl  lub listem przesłanym pocztą tradycyjną – dane kontaktowe w pkt I i III powyżej. 

    3. W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.

VII. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

XI. Skarga do organu nadzorczego:
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce
(do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

XII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

 

 

Załącznik 5  do Polityki Prywatności /www.wala.pl/

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANAŁÓW SOCIAL MEDIA:

FANPAGE WALA_POLSKA  - INSTAGRAM

 

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage Wala_polska poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub 
 • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
 • udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na profilu Wala_polska na swoim profilu,
 • opublikowały recenzję na profilu Wala sp. z o.o.
 • wysłały wiadomość prywatną poprzez funkcję „wyślij wiadomość” do administratora profilu Wala sp. z o.o.

I. Administratorem danych osobowych jest:

 • Wala_polska z siedzibą w Wilkowicach (43-365) przy ul. Parkowej 16, tel. +48 33 827 23 90, https://www.wala.pl; wala@wala.pl
 • Nie mamy obowiązku wyznaczać IOD , lecz jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: odo@wala.pl.

II. Informacje ogólne:

 • Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Instagrama, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.
 • Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte
  w regulaminie Instagrama.
 • Polityka naszego fanpage’u może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Instagramie.
 • Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Instagram.
 • Nasza firma administruje dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
 • Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana przez nas poza serwisem Instagram.
 • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Facebook Ireland Ltd:  https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
 • Niniejsza klauzula może ulec zmianom, jednak nie będą one naruszać podstawowych zasad zachowania prywatności użytkowników Instagrama oraz zasad bezpieczeństwa.

III. Dane osobowe -informacje o przetwarzaniu

 1. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
  1) identyfikator Instagrama (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
  2) podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Instagram;
  3) inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Instagram;
  4) zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
  5) inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
  6) treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
  7) 
  anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga gromadzone m.in  za pomocą plików szpiegująch (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Instagramie, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.
 2. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielania odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

IV. Dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu prowadzenia fanpage Wala_polska na portalu społecznościowym  Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Ltd. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 2. w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu podjęcia działań zmierzających do  zawarcia umowy z uwagi na Państwa zainteresowanie naszymi usługami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. w celu podjęcia z Państwem relacji innych niż wymienione powyżej ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

V. Odbiorcy danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. firma świadcząca obsługę IT );
 3. właścicielowi portalu społecznościowego Instagram na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Instagram dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
 4. nie przekazujemy danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Instagram z zastosowaniem stosowanych przez Instagram klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Instagram pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

VI. Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: 

 1. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy; 
 2. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora; 
 3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Instagram tj. historia wpisów, historia aktywności podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Instagrama;
 4. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 5. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 6. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „InstagramIreland Limited” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Instagram wynoszący 2 lata..

VII. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO: 
1. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 •        a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii (jeśli istnieje taka możliwość)
 •        b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 •        c) prawo do usunięcia danych,
 •        d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 •        e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 •        Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia RODO. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 •        f) prawo do przenoszenia danych,
 •        g) prawo do cofnięcia zgody –  w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailem na adres odo@wala.pl  lub listem przesłanym pocztą tradycyjną – dane kontaktowe w pkt I i III powyżej. 

3. W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.

VII. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

XI. Skarga do organu nadzorczego:
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce
(do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

XII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

 

Kontakt

Wala Spółka z o.o. - Producent okuć do drzwi

mail: wala@wala.pl

 43-365 Wilkowice, ul.Parkowa 16, Polska

Telefony

Tel.: +48 33 827 23 90
Tel.: +48 691 80 30 10 
GSM: +48 725 70 80 30 
Tel.: +48 33 827 23 90 (92-99)
Fax.: +48 33 827 23 91

Doradca techniczno-handlowy

Tel.: +48 33 827 23 95
Tel.: +48 33 443 42 69
GSM: +48 607 686 157
GSM: +48 726 507 050

 

Dział sprzedaży tereny północne

Sebastian Imielski
Tel.: +48 33 443 22 03
GSM: +48 726 80 70 60

Katarzyna Zoń
Tel.: +48 33 443 22 04
GSM: +48 726 80 70 70 

Dział sprzedaży tereny południowe

Natalia Jakubiec
Tel.: +48 33 443 22 02
GSM: +48 726 80 70 50 

Adam Adamiec
Tel.: +48 33 443 22 01
GSM: +48 721 80 20 80

Napisz do nas

Zanim wyślesz formularz zapoznaj się z informacją o Administratorze danych osobowych oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych.
Twoja zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna abyśmy mogli się z Tobą kontaktować wybraną drogą elektroniczną. Jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziemy mogli kontaktować się z Tobą w wybrany przez Ciebie sposób.
Zanim wyślesz formularz kontaktowy zapoznaj się z naszą "Polityką prywatności".


 

Partnerzy

 

WALA Sp. z o.o. to czołowy Polski producent okuć do drzwi.
Działamy na rynku nieprzerwanie od 1980 roku,
nieustannie poszerzając swoją ofertę o nowe produkty.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy w zakresie technologii,
tworzymy nowatorskie projekty oraz dbamy o ich precyzyjne wykonanie.
Stawiamy na nowoczesny design, jakość, funkcjonalność i wysoką technologię. 
Oferta naszej firmy obejmuje okucia do drzwi w pełnej gamie.
Stworzymy dla Ciebie uchwyt, rygiel, okucia do szkła, zawiasy,
może być też klasyczna klamka, gałka, szyld, oraz nowoczesne rozwiązanie,
czyli systemy kontroli dostępu wkomponowane w uchwyt.
Produkcja odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii
stosowanych w tej gałęzi przemysłu,przy użyciu materiałów najwyższej jakości,
oraz z dbałością o szczegóły wykonania każdego produktu i komponentu.
Rozwiązania stosowane w produkowanych przez firmę wyrobach
podlegają specjalistycznym badaniom prowadzonym przez instytucje naukowe,
a także są chronione prawem patentowym.
Nasze produkty posiadają europejski certyfikat jakości CE.
Firma co rok jest laureatem istotnych i wysoko cenionych nagród biznesowych
świadczących o wiarygodności i rzetelności
oraz uzyskuje międzynarodowe certyfikaty dla produktów najwyższej jakości.