Unia Europejska


Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej spółki poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego zawiasu pasywnego

„WALA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej spółki poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego zawiasu pasywnego". Celem projektu jest uruchomienie produkcji innowacyjnego zawiasu pasywnego z autorskimi rozwiązaniami wnioskodawcy. Do wdrożenia innowacji zakupiono niezbędne środki trwałe, utworzono nowe stanowiska pracy. Projekt ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności spółki na rynku krajowym i międzynarodowym. Nowy produkt w ofercie: innowacyjny zawias pasywny.

Wartość projektu: 1 494 450,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 425 250,00 PLN

Uruchomienie produkcji innowacyjnego zawiasu ukrytego sposobem na wzrost konkurencyjności spółki

"WALA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Uruchomienie produkcji innowacyjnego zawiasu ukrytego sposobem na wzrost konkurencyjności spółki" Celem projektu jest uruchomienie w przedsiębiorstwie produkcji innowacyjnego układu zawiasowego z zawiasem ukrytym do stolarki aluminiowej. W ramach projektu zakupione zostały niezbędne do uruchomienia produkcji środki trwałe. Projekt prowadzi do wzrostu konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji produktowej. Zostały utworzone nowe stanowiska pracy.

Nowy produkt wprowadzony do oferty po realizacji projektu: zawias z układem zawiasowym ukrytym do stolarki aluminiowej

Wartość projektu:  2 783 183,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 791 962,50 PLN

Rozwój spółki poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego zawiasu do stolarki PCV

Wala Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. „Rozwój spółki poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego zawiasu do stolarki PCV.”

 
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowej - trzyskrzydełkowego zawiasu nawierzchniowego do stolarki PCV. Zostaną do tego celu zakupione niezbędne środki trwałe. W wyniku realizacji projektu spółka rozszerzy gamę oferowanych produktów, m.in. wzrośnie zatrudnienie w przedsiębiorstwie oraz nastąpi poprawa BHP. Projekt pozwoli na wejście na nowe rynki zbytu.
Nowy produkt wprowadzony do oferty po realizacji projektu:
Trzyskrzydełkowy zawias nawierzchniowy do stolarki PCV
 
Wartość projektu:     1 355 520,00 PLN
Dofinansowanie z UE:  318 150,00 PLN
 

Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 1.2.3

Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 1.2.4